Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OZOROWICZ Józef.

policyjne nazwisko Pawła Gotlieba.