Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OCZKO Wanda

OCZKO Wanda, Ewa, Grażyna, Krystyna (1908 1944) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 17 kwietnia 1908. w Krakowie. Z domu Gąssowska. Była nauczycielką gimnastyki w gimnazjum w Zakopanem. Od grudnia 1940 r. była szefem łączności Inspektoratu Kraków Zwiazku Walki Zbrojnej. W połowie 1941 r. została przeniesiona do komórki legalizacyjnej Park Oddziału Organizacyjnego Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. W sierpniu 1943 r. przydzielono ją do oddziału specjalnego Komendy Głównej Armii Krajowej OSA KOSA. Od września 1943 r. działała w komórce wywiadowczej oddziału dywersyjnego Agat Pegaz Parasol Kedywu Komendy Głównej G Armii Krajowej. Brała udział w akcjach zbrojnych. Została aresztowana 23 marca 1944 r. w Al. Ujazdowskich w Warszawie. Przez cztery dni była torturowana w śledztwie w siedzibie gestapo przy Al. Szucha w Warszawie. 27 marca 1944 r. przewieziono ją do więzienia na Pawiaku.        
Została rozstrzelana 2 maja 1944 r. w ruinach warszawskiego getta.        
Była zamężna.        
Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 191; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 298;