Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OKWIEKA Józef

OKWIEKA Józef, Cerber, Trójka (? ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Służył w Straży Granicznej1. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako strażnik jasielskiego więzienia2. Został wciągnięty do konspiracji przez W. Łąckiego. Od grudnia 1939 r. wykonywał zadania wywiadowcze dla Tajnej Organizacji Wojskowej3. Utrzymywał łączność między osadzonymi w jasielskim więzieniu, a światem zewnętrznym4. Brał udział w rozbiciu więzienia w Jaśle 5 sierpnia 1943 r5. Po rozbiciu więzienia uciekł wraz z uwolnionymi więźniami6. Został przedstawiony do odznaczenia za akcję na jasielskie więzienie7.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja Pozafrontowa, Kierunki 1970 nr 32 s. 10; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 148, 242; Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 2 s. 350; Zarzycki Adam, Ziemia jasielska w latach wojny, Za Wolność i Lud 1989 nr 29, s. 5;


1 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 148;

2 Zarzycki Adam, Ziemia jasielska w latach wojny, Za Wolność i Lud 1989 nr 29, s. 5;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja Pozafrontowa, Kierunki 1970 nr 32 s. 10;

4 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 148;

5 Zarzycki Adam, Ziemia jasielska w latach wojny, Za Wolność i Lud 1989 nr 29, s. 5;

6 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 242;

7 Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1963 nr 2 s. 350;