Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OLESIAK Zbigniew

OLESIAK Zbigniew (? 2011), żołnierz Armii Krajowej.        
Brał udział w walkach o Lwów w lipcu 1944 r. w szeregach Armii Krajowej. Był profesorem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wybrano go prodziekanem tego Wydziału. Wykładał w Kanadzie. USA i Wielkiej Brytanii. Był współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.        
Zmarł w 2011 r.        
Nekrolog Zbigniewa Olesiaka, Gazeta Wyborcza z 20 maja 2011;