Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OLSZÓWKA Czesław

Olszówka Czesław Kajtek, (1921 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 3 marca 1921 r. Syn Stanisława. Od września 1943 r. do stycznia 1945 r. był łącznikiem Bronisława Barańskiego w Armii Ludowej w Ostrowcach Górniczych, pow. będziński. 5 lutego 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu majora kierował sekcją Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Złotym (03.10.1958), Srebrnym (18.07.1955) i Brązowym (20.07.1949) Krzyżem Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (07.01.1955), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (14.07.1957) i 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;