Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ORNATOWSKI Tadeusz

ORNATOWSKI Tadeusz, Ryszard (? ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Wchodził w skład oddziału Kedywu kryptonim Korzeń” dowodzonego przez W. Barana1.        
Kozioł Edward, Poczta Kierunków, Kierunki 1972 nr 16 s. s. 7;


1 Kozioł Edward, Poczta "Kierunków", "Kierunki" 1972 nr 16 s. s. 7;