Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZERNDT Jan.     
Urodzony 12 stycznia 1894 r. w Zegrzu. Był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował nauki przyrodnicze na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył podyplomowe studia dla nauczycieli gimnazjalnych. W 1920 r. na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego. Walczył na froncie bolszewickim. W 1921 r. został zdemobilizowany. Zamieszkał w Łodzi. Uczył w tamtejszym gimnazjum, a także w gimnazjum w Łasku. W Łodzi zorganizował centralną pracownię przyrodniczą dla szkół powszechnych. Przeniósł się do Krakowa. W Krakowie także zorganizował centralną pracownię przyrodniczą dla szkół powszechnych. Miał stopień naukowy doktora. Pracował w Zakładzie Mineralogii Akademii Górniczej. Współpracował z Komisją Fizjograficzną Polskiej Akademii Umiejętności, a także z Państwowym Instytutem Geologicznym. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku.  W obozie podpisał Volkslistę. Używał od tamtej pory nazwiska Johann Reinhold Zerndt. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu.  Wrócił do Krakowa. Przeszkolono go wojskowo w Wehrmachcie. Został przydzielony do pracy w Ostinstitucie.           
Zginął w nieznanych bliżej okolicznościach w 1945 r.    
Czy wiesz kto to jest?, red. Stanisław Łoza, Warszawa 1938, tom I, s. 844; Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 292; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 275; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Syniawa Mirosław, Zarys historii badań przyrody Górnego Śląska do roku 1945, https://slaskie-przyroda.pl/badania-i-edukacja/przyrodnicy/153-zarys-historii-badan?date=2012-03-01 [dostęp 2 marca 2021];