Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZARYCHTA Kamila

Zarychta Kamila (? - ?), łączniczka Armii Krajowej.        
Córka Pawła (nauczyciela i oficera rezerwy Wojska Polskiego, zmarłego 23 lutego 1939 r. w Stryju) i Wandy Marii z d. Lelow (1900 - 1973, łączniczki Armii Krajowej). Była łączniczka dwóch inspektorów tarnopolskich Armii Krajowej i Organizacji NIE. Do jej zadań należało oprowadzanie w terenie oficerów inspekcyjnych Kedywu na terenie Inspektoratu Tarnopol Armii Krajowej. Była łączniczka eksterytorialnego Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Została aresztowana przez funkcjonariuszy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Biuro Ewidencji i Archiwum UOP w Warszawie: Charakterystyka WiN Obwód Żary (życiorysy, charakterystyki członków, kwestionariusze osobowe), opr. SB z lat 1972 1978, sygn. 80/ KW MO Zielona Góra; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze: Akta śledczo - sądowe K. Zarychty i in., sygn. 156/53, t. I - II; zbiory prywatne i relacja pisemna K. Zarychty - Zielińskiej z 11 IV 1999 (zb. wł.)