Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W listopadzie 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Dr Józef Daniel Garbień ponownie rozpoczął sprawowanie funkcji lekarza w więzieniu Montelupich.

Zorganizowano konspiracyjny Komitet Pomocy Więźniom w Oświęcimiu. Kierował nim Adam Rysiewicz z Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Aktywnie działały w Komitecie Teresa Lasocka-Estreicherowa ze Stronnictwa Ludowego oraz Helena Szlapak z Polskiej Partii Socjalistycznej. Podstawową forma pomocy było wysyłanie paczek i lekarstw.

Został aresztowany w Chochołowie Franciszek Frączysty (chory z wysoką gorączką nie był w stanie uciekać).

Z Tajnej Organizacji Wojskowej do Związku Walki Zbrojnej przeszedł podporucznik Andrzej Kuczalski "Bluszcz".

Tadeusz Mazurkiewicz "Boruta" został awansowany na stopień porucznika.