Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W styczniu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31


Czuchra JózefW firmie „Oros” przy ul. Zwierzynieckiej w Krakowie podjął pracę inzynier Leon Andrzej Daroszewski "Andrzej".

Józef Czuchra "Orski" wstąpił w szeregi Narodowej Organizacji Wojskowej.

Z KL Dachau zwolniono (aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau"):  Antoniego Gawła (wg innych źródeł miało to miejsce na przełomie lata i jesieni 1940 r., a wg S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; - 9 stycznia 1941 r.), oraz Józefa Władysława Wolskiego (wg S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020] miało to miejsce 4 stycznia 1941 r.);

Irena Kuśnierzewska podjęła pracę kierowniczki administracyjno-gospodarczej biura Rady Głównej Opiekuńczej przy ul. Kanoniczej w Krakowie.

Major Paweł Włoczek "Paweł" przeszedł w miechowskiem ze swoją Tajną Armią Polską do Konfederacji Zbrojnej.

Stanisław Tekielski "Wisiara" przeszedł ze Związku Walki Zbrojnej do Batalionów Chłopskich w Obwodzie Miechów (formalnie była to dezercja).

Ludwik Ręgorowicz został przewodniczącym tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej i jednocześnie referentem do spraw szkolnictwa średniego ogólnokształcącego tej Komisji.

Stefan Kamiński zaczął współredagować i drukować w Krakowie konspiracyjne gazety „Dziennik Polski” i „Kurier Powszechny”