Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FELIKS Piotr.          
Pracował jako dyrektor Gimnazjum Polskiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim
[1]. Rozwijał konspiracyjną działalność organizacyjną i oświatową w Okręgu Krakowskim Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, w środowisku związanym ze Stronnictwem Narodowym[2]. Od października 1939 r. działał w konspiracyjnym Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych w Krakowie. Był żołnierzem Związku Odwetu. Został aresztowany 11 stycznia 1941 r[3].        
Niekrasz Juliusz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s. 96, 137; Terej Jerzy Janusz, W sprawie badań nad dziejami tajnej oświaty i nauczycielstwa polskiego..., „Dzieje Najnowsze” 1969 nr 3, s. 187;[1]Niekrasz Juliusz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s. 96

[2] Terej Jerzy Janusz, W sprawie badań nad dziejami tajnej oświaty i nauczycielstwa polskiego..., „Dzieje Najnowsze” 1969 nr 3, s. 187.<o:p></o:p>

[3]Niekrasz Juliusz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s. 137;