Z Małopolska w II Wojnie Światowej


W październiku 1939 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Komendantem żandarmerii w okupowanej Polsce był pułkownik Bandlin.
Na stanowisko szefa Inspektoratu Gospodarki Wojennej w Generalnym Gubernatorstwie został wyznaczony generał Franz Barckhausen

Max Kwast w stopniu SS-Scharführera podjął służbę w referacie IVA1a (komuniści) krakowskiego gestapo.

W budynku szkoły przy ul. Wąskiej 7 w Krakowie zorganizowano obóz przejściowy dla osób wywożonych na roboty do Rzeszy. Zlikwidowano go w 1944 r.

Bibliotekę Jagiellońską zamieniono na niemiecki dom kultury i kasyno SS.

Spółdzielnia Spożywców Związku Kolejarzy rozpoczęła pomoc żywnościową dla uczestników konspiracji oraz osób ukrywających się. Akcję koordynowali dyrektor Spółdzielni Teodor Piotrowski i jego zastępca W. Pietruszka.

W ramach Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęła działalność Sekcja Opieki nad Więźniami nazywana powszechnie „Patronatem”. Pomagała ona więźniom i ich rodzinom. Sekcja działała jawnie pod kierunkiem Zygmunta Klemensiewicza, a później Marii Zazulowej.

Do Krakowa przyjechali w drugiej połowie miesiąca pułkownik Tadeusz Marian Komorowski „Korczak” i podpułkownik Klemens Rudnicki "Józef".

Organizację Wojskową w Krakowie działającą pod kryptonimem „Kaerge” tworzyli pułkownicy Tadeusz Marian Komorowski, Klemens Rudnicki, Edward Godlewski.

Jan Józef Bronisław Pańczakiewicz wstąpił w Krakowie do Organizacji Orła Białego.

W końcu października 1939 r. powstał konspiracyjny Krakowski Komitet Międzypartyjny (Krakowskie Porozumienie Międzypartyjne). W jego skład weszli Karol Holeksa ze Stronnictwa Pracy, Zygmunt Lasocki ze Stronnictwa Ludowego, Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego,Stanisław Kazimierz Rymar ze Stronnictwa Narodowego, Tadeusz Surzycki ze Stronnictwa Narodowego, Władysław Tempka ze Stronnictwa Pracy i Zygmunt Żuławski z Polskiej Partii Socjalistycznej. Wg części żródeł członkiem Komitetu był także Józef Cyrankiewcz.

Szefem sztabu komendy Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski został major Władysław Galica „Bródka”. Zagrożonego aresztowaniem przerzucono do Warszawy. Tam został aresztowany 8 września 1942 r. Zamordowano go na Pawiaku.

W miechowskiem antyniemiecką konspirację współorganizował porucznik Piotr Massalski "Morena".

Wrócił do Nowego Sącza i wstąpił do Związku Walki Zbrojnej Stanisław Michał Wąsowicz.

Do Waksmundu wrócił z wojennego szlaku Józef Kuraś.

Powiatowej trójce politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego w Miechowie zaczął przewodniczyć Stanisław Nowak "Klin".

Wiesław Zapałowicz „Miś” zorganizował konspiracyjną grupę harcerską na bazie 6. Krakowskiej Drużyny Harcerzy.

Tadeusz Jerzy Wąsowicz "Baca" wstąpił do Organizacji Orła Białego w Krakowie.

W Krakowie powstał konspiracyjny ośrodek Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Należeli do niego Julian Waga, Piotr Feliks, Kazimierz Łuczewski, Antoni Mikulski i Józef Zieliński. Stałymi współpracownikami byli Edward Kostecki, Jakub Plezia, Romanowicz i Stanisław Skimina.

W Krakowie powstał pierwszy tajny ośrodek szkoły średniej przy gimnazjum żeńskim im. Sebaldy Münnichowej. Oznaczono go kryptonimem – numerem 14.

Stanisław Czapkiewicz zaczął organizować na terenie Brzeska tajną organizację o krypt. „Salomea-Buty”.

W Nowym Targu Magdalena Apostoł z córką Jadwigą zorganizowały punkt przerzutowy dla osób idących na Węgry. Do maja 1940 r. przeszło przez niego 60 osób.

Harcmistrz Eugeniusz Fik wyjechał z Krakowa do Lwowa.

Wg części źródeł do Sandomierza wyjechał Zygmunt Bocian, nie mógł więc być od 11 listopada 1939 r. czlonkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolnośc Równość Niepiepodleglość

We Lwowie rozpoczęto organizację konspiracyjnych struktur Polskiej Partii Socalistycznej Wolność Równość Niepodległość, w pracach organizacyjncyh przez krótki czas brał udział Antoni Pajdak

Kolporterką prasy i łączniczką Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie została Anna Bomba "Hanka".

Do Kolbuszowej wrócił z ucieczki na wschód Jerzy Marian Tabeau