Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OKULICZ Stanisław

Policyjne nazwisko Stanisława Okonia "Sumak".