Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OKOŃ Stanisław.

Urodzony 9 września 1918 r. w Krakowie. Syn Wojciecha i Marii. Miał trzy siostry: Józefę (zamężną Sobolewską), Zofię, Marię (zamężną dwukrotnie Sobolewską i Wójcik) i brata Kazimierza (oficera 1. dywizjonu artylerii konnej, uczestnika obrony Lwowa w 1939 r.). Ukończył Szkołę Powszechną nr 24 im. Tadeusza Kościuszki. Był podharcmistrzem. Ukończył V Gimnazjum i Liceum im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Przed wojną był drużynowym 5. Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. ks. Ignacego Skorupki. Brał udział w wielu obozach letnich. Uczestniczył w 1935 r. w Jubileuszowym Zlocie w Spale. W 1938 r. został komendantem IV Hufca w Krakowie. 24 grudnia 1939 r. zaprzysiągł do Organizacji Orła Białego Wincentego Muchę „Komar”. Od stycznia 1940 r. działał w Szarych Szeregach. Używał pseudonimów „Okulicz” i „Sumak”. Był jednym z najbliższych współpracowników komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów Seweryna Jana Kazimierza Udzieli „Jus”. Współpracował z redakcjami prasy konspiracyjnej. Był kolporterem. W 1940 r. został aresztowany na krakowskim Rynku. Po pewnym czasie zwolniono go. 24 kwietnia 1941 r. był świadkiem aresztowania w biurach Polskiego Czerwonego Krzyża Seweryna Jana Kazimierz Udzieli „Jus”. Od 7 maja 1941 do 4 marca 1942 r. był trzecim z kolei komendantem Chorągwi Krakowskiej Szarych Szeregów. Zorganizował szkolenie wojskowe harcerzy. Aresztowano go nocą 4/5 marca 1942 r. w mieszkaniu przy ul. Garncarskiej 6. W chwili aresztowania posługiwał się kenkartą na nazwisko Stanisław Okulicz, ur. 1 marca 1914 r. we Lwowie. Po przesłuchaniach w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 osadzono go w więzieniu na Montelupich. Po fałszywym nazwiskiem, z wyrokiem śmierci, został wywieziony do KL Auschwitz. Nadano mu numer 55800.

Zginął 8 lub 15 września 1942 r. w bloku 11 KL Auschwitz.

Gaweł Tadeusz, Pokłon Tym, którzy tworzyli . . ., Kraków 1999, s. 166; Księgi zgonów z Auschwitz, Munchen - New Prowidence - London - Paris 1995, s. 880; Odsłonięcie tablicy, „Echo Krakowa” 1986 nr 77; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945 t. 1, Warszawa 1988, s. 138, 140, 146, 147, 198; informacje W. Hausnera;