Z Małopolska w II Wojnie Światowej

(Różnice między wersjami)
 
Linia 7: Linia 7:
 
<span lang="IT">Gestapo zamknęło i opieczętowało biblioteki krakowskie.</span>  
 
<span lang="IT">Gestapo zamknęło i opieczętowało biblioteki krakowskie.</span>  
  
<span lang="IT">W sali 56 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego gestapo aresztowało profesorów zebranych na wykład SS-Obersturmbannführera [[Müller Bruno|Bruno Müllera]] ''„Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów”''. Razem z nimi w tej ''Sonderaktion Krakau ''aresztowano profesorów Akademii Górniczej odbywających swoje zebranie w jednej z sąsiednich sal i przypadkowych interesantów, sumie 183 osoby: [[Archutowski Józef|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Józefa Archutowski</span>ego]], [[Banachiewicz Tadeusz|Tadeusza Banachiewicza]], [[Batowski Henryk|<span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">Henryka Batowski</span>ego]], [[Bednarski Stefan|Stefana Bednarskiego]], [[Bernard Henri|Henryka Bernarda]], [[Bielecki Adam|Adama Bieleckiego]], [[Bielski Sariusz Zygmunt|Zygmunta Bielskiego-Sariusza]], [[Biliński Tadeusz|Tadeusza Bilińskiego]], [[Birkenmajer Aleksander Ludwik|Aleksandra Birkenmajera]], [[Bolewski Andrzej|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Andrzeja Bolewski</span>ego]], [[Bolland Arnold|Arnolda Bollanda]], [[Borkowski Janusz|Janusza Borkowskiego]] (studenta III roku prawa), [[Bossowski Franciszek|Franciszka Bossowskiego]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Brożek Mieczysław|Mieczysława Brożka]],</span> [[Brzezicki Eugeniusz|Eugeniusza Brzezickiego]], [[Budryk Witold|Witolda Budryka]], [[Bulas Kazimierz|Kazimierza Bulasa]], [[Bystrzonowski Antoni|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Antoniego Bystrzonowski</span>ego]], [[Chodzicki Edward|Edwarda Chodzickiego]], [[Chromiński Edmund|Edmunda Chromińskiego]], [[Chrzanowski Ignacy|Ignacego Chrzanowskiego]], [[Ciechanowski Stanisław Witalis|Stanisława Ciechanowskiego]], [[Czarnocki Stefan|Stefana Czarnockiego]], [[Feszczenko-Czopiwski Iwan|Iwana Czopiwskiego-Feszczenko]], [[Czyżewski Mikołaj|Mikołaja Czyżewskiego]], [[Dadak Józef|Józefa Dadaka]] (nauczyciela gimnazjalnego), [[Dawidowski Roman Marian|Romana Dawidowskiego]], [[Dąbrowski Jan Konstanty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Jana Konstantego Dąbrowski</span>ego]], [[Doborzyński Dobiesław Witold|Dobiesława Witolda Doborzyńskiego]], [[Dobrowolski Kazimierz|Kazimierza Dobrowolskiego]], [[Dobrowolski Tadeusz Wincenty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Tadeusza Wincentego Dobrowolski</span>ego]], [[Drozdowski Jerzy|Jerzego Drozdowskiego]], [[Dziewoński Karol|Karola Dziewońskiego]], [[Dziurzyński Tadeusz|Tadeusza Dziurzyńskiego]], [[Estreicher Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Estreicher</span>a]], [[Estreicher Tadeusz|Tadeusza Estreichera]], [[FRANČIĆ Vilim|Vilima Francica]], [[Fudakowski Józef|Józefa Fudakowskiego]], [[Garbowski Tadeusz|Tadeusza Garbowskiego]], </span><span lang="IT">[[Gatty-Kostyal Marek|Marka Gatty-Kostyala]], </span><span lang="IT">[[Gaweł Antoni|Antoniego Gawła]], [[Gąsiorowski Stanisław Jan|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Jana Gąsiorowski</span>ego]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Glemma Tadeusz|Tadeusza Glemmę]],</span> [[Gołąb Józef|Józefa Gołąba]], [[Gołąb Stanisław|Stanisława Gołąba]], [[Górski Franciszek|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Franciszka Górski</span>ego]], [[Grodziński Zygmunt|Zygmunta Grodzińskiego]], [[Gwiazdomorski Jan Maria|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Jana Marię Gwiazdomorski</span>ego]], [[Hajdukiewicz Lech Wojciech|Lecha Wojciecha Hajdukiewicza]], [[Hammer Seweryn|Seweryna Hammera]], [[Hano Józef|Józefa Hano]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Harajda Jan|Jana Harajdę]],</span> [[Harassek Stefan|Stefana Harasska]], [[Hendzel Franciszek|Franciszka Hendzela]], [[Heydel Zdzisław Adam|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Zdzisława Adama Heydel</span>a]], [[Hoborski Antoni Maria Emilian|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Antoniego Marię Emiliana Hoborski</span>ego]], [[Hołda Józef|Józefa Hołdę]], [[Hoyer Henryk Ferdynand|Henryka Ferdynanda Hoyera]], [[Jachimecki Zdzisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Zdzisława Jachimecki</span>ego]], [[Jakóbiec Juliusz|Juliusza Jakóbca]], [[Janik Stanisław|Stanisława Janika]], [[Jaskólski Stanisław|Stanisława Jaskólskiego]], [[Jeżewski Mieczysław|Mieczysława Jeżewskiego]], [[Kaczmarczyk Józef|Józefa Kaczmarczyka]], [[Kamecki Julian|Juliana Kameckiego]], [[Kamieński Bohdan|Bohdana Kamieńskiego]], [[Kamykowski Ludwik|Ludwika Kamykowskiego]], [[Kleczkowski Adam Marian|Adama Mariana Kleczkowskiego]], [[Klimecki Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Klimecki</span>ego]], [[Kocwa Aleksander|Aleksandra Kocwę]], [[Kołaczkowski Stefan|Stefana Kołaczkowskiego]], [[Komornicki Stefan Saturnin|Stefana Saturnina Komornickiego]], [[Konopczyński Władysław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Władysława Konopczyński</span>ego]], [[Korbel Stanisław|Stanisława Korbela]], [[Kostanecki Kazimierz Telesfor|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Kazimierza Telesfora Kostanecki</span>ego]], [[KOSTRZEWSKI Józef Karol|Józefa Karola Kostrzewskiego]],[[KOWALSKI Tadeusz Jan|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Tadeusza Jana Kowalski</span>ego]], [[KOZAK Jan Józef|Jana Józefa Kozaka]], [[KRUPKOWSKI Aleksander Wacław|Aleksandra Wacława Krupkowskiego]], [[KRUSZYŃSKI Tadeusz Albin|Tadeusza Albina Kruszyńskiego]], [[KRZEMIENIECKI Jan Władysław|Jana Władysława Krzemienieckiego]], [[KRZYŻANOWSKI Adam Alojzy|Adama Alojzego Krzyżanowskiego]], [[KRZYŻANOWSKI Witold|Witolda Krzyżanowskiego]], [[Kutrzeba Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Mariana Kutrzebę</span>]], [[Lande Jerzy Władysław|Jerzego Władysława Lande]], [[Lehr Spławiński Tadeusz|Tadeusza Lehr-Spławińskiego]], [[Leja Franciszek|Franciszka Leję]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Lepszy Kazimierz|Kazimierza Lepszego]],</span> [[Leszczycki Stanisław Marian|Stanisława Mariana Leszczyckiego]], [[Leśnodorski Bogusław|Bogusława Leśnodorskiego]], [[Lewkowicz Ksawery Franciszek|Ksawerego Franciszka Lewkowicza]], [[Listowski Anatol|Anatola Listowskiego]], [[Ludkiewicz Adam Julian|Adama Juliana Ludkiewicza]], [[Łoziński Paweł|Pawła Łozińskiego]], [[Łukasik Stanisław|Stanisława Łukasika]], [[Majcher Józef|Józefa Majchera]], [[Majewicz Stanisław|Stanisława Majewicza]], [[Majewski Kazimierz Wincenty|Kazimierza Wincentego Majewskiego]], [[Malaga Stanisław|Stanisława Malagę]], [[Małecki Mieczysław|Mieczysława Małeckiego]], [[Marchlewski Teodor Edward Józef|Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego]], [[Maziarski Stanisław Wincenty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Wincentego Maziarski</span>ego]], [[Metallmann Joachim|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Joachima Metallmann</span>a]], [[MEYER Antoni Józef Konstanty|Antoniego Józefa Konstantego Meyera]], [[Michalski Konstanty|Konstantego Michalskiego]], [[Michalski Marian|Mariana Michalskiego]], [[Mikucki Sylwiusz|Sylwiusza Mikuckiego]], [[Mikulski Franciszek|Franciszka Mikulskiego]], [[Mikulski Józef Stanisław|Józefa Stanisława Mikulskiego]], [[Milewski Tadeusz|Tadeusza Milewskiego]], [[Miodoński Jan Józef|Jana Józefa Miodońskiego]], [[Moszew Jan|Jana Moszewa]], [[Mysłakowski Zygmunt Karol|Zygmunta Karola Mysłakowskiego]], [[NITSCH Kazimierz Ignacy|Kazimierza Ignacego Nitscha]], [[NODZYŃSKI Józef|Józefa Nodzyńskiego]], [[NOWAK Jan|Jana Nowaka]], [[Ormicki Wiktor Rudolf|Wiktora Rudolfa Ormickiego]], [[OSZACKI Aleksander|Aleksandra Oszackiego]], [[OTTMAN Włodzimierz|Włodzimierza Ottmana]], [[PAZDRO Kazimierz|Kazimierza Pazdro]], [[PIECH Kazimierz Antoni|Kazimierza Antoniego Piecha]], [[PIEKARA Arkadiusz Henryk|Arkadiusza Henryka Piekarę]], [[PIĘTKA Czesław|Czesława Piętkę]], [[PIGOŃ Stanisław|Stanisława Pigonia]], [[PIOTROWICZ Ludwik Marian|Ludwika Mariana Piotrowicza]], [[PIWARSKI Kazimierz Józef|Kazimierza Józefa Piwarskiego]], [[PRAWOCHEŃSKI Roman|Romana Prawocheńskiego]], [[PRZYBYŁKIEWICZ Zdzisław|Zdzisława Przybyłkiewicza]], [[RĘGOROWICZ Ludwik|Ludwika Ręgorowicza]], [[ROBEL Jan Zygmunt|Jana Zygmunta Robla]], [[ROGOZIŃSKI Feliks|Feliksa Rogozińskiego]], [[RÓŻAŃSKI Adam Marian Konrad|Adama Mariana Konrada Różańskiego]], Jana Salamuchę, Zygmunta Sarnę, [[Sawicki_Stella_Izydor.|Izydora Sawickiego-Stellę]], Stefana Schmidta, Władysława Semkowicza, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Michała Mariana Siedlecki</span>ego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, [[Skowron Stanisław Teofil|Stanisława Teofila Skowrona]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">Jerzego Smoleński</span>ego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Staronkę, Macieja Starzewskiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Leona Sternbach</span>a, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Supniewskiego, Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Turskiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Urbańczyk</span>a, Leona Wachholza, Franciszka Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Witolda Wilkosza, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Włodka, Romana Wojtusiaka, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Józefa Wolski</span>ego, Władysława Woltera, Jana Zabłockiego, Feliksa Zalewskiego, Longina zawadzkiego, Adama Zechentera, Jana Zerndta, Iwana Ziłyńsky’ego, Fryderyka Zolla, Januarego Zubrzyckiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Albina Żabiński</span>ego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu Montelupich, później przeniesiono ich do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej, a następnie 9 listopada 1939 r. wywieziono do więzienia we Wrocławiu skąd 27 listopada 1939 r. zostali przetransportowani do KL Sachsenhausen.</span>
+
<span lang="IT">W sali 56 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego gestapo aresztowało profesorów zebranych na wykład SS-Obersturmbannführera [[Müller Bruno|Bruno Müllera]] ''„Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów”''. Razem z nimi w tej ''Sonderaktion Krakau ''aresztowano profesorów Akademii Górniczej odbywających swoje zebranie w jednej z sąsiednich sal i przypadkowych interesantów, sumie 183 osoby: [[Archutowski Józef|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Józefa Archutowski</span>ego]], [[Banachiewicz Tadeusz|Tadeusza Banachiewicza]], [[Batowski Henryk|<span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">Henryka Batowski</span>ego]], [[Bednarski Stefan|Stefana Bednarskiego]], [[Bernard Henri|Henryka Bernarda]], [[Bielecki Adam|Adama Bieleckiego]], [[Bielski Sariusz Zygmunt|Zygmunta Bielskiego-Sariusza]], [[Biliński Tadeusz|Tadeusza Bilińskiego]], [[Birkenmajer Aleksander Ludwik|Aleksandra Birkenmajera]], [[Bolewski Andrzej|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Andrzeja Bolewski</span>ego]], [[Bolland Arnold|Arnolda Bollanda]], [[Borkowski Janusz|Janusza Borkowskiego]] (studenta III roku prawa), [[Bossowski Franciszek|Franciszka Bossowskiego]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Brożek Mieczysław|Mieczysława Brożka]],</span> [[Brzezicki Eugeniusz|Eugeniusza Brzezickiego]], [[Budryk Witold|Witolda Budryka]], [[Bulas Kazimierz|Kazimierza Bulasa]], [[Bystrzonowski Antoni|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Antoniego Bystrzonowski</span>ego]], [[Chodzicki Edward|Edwarda Chodzickiego]], [[Chromiński Edmund|Edmunda Chromińskiego]], [[Chrzanowski Ignacy|Ignacego Chrzanowskiego]], [[Ciechanowski Stanisław Witalis|Stanisława Ciechanowskiego]], [[Czarnocki Stefan|Stefana Czarnockiego]], [[Feszczenko-Czopiwski Iwan|Iwana Czopiwskiego-Feszczenko]], [[Czyżewski Mikołaj|Mikołaja Czyżewskiego]], [[Dadak Józef|Józefa Dadaka]] (nauczyciela gimnazjalnego), [[Dawidowski Roman Marian|Romana Dawidowskiego]], [[Dąbrowski Jan Konstanty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Jana Konstantego Dąbrowski</span>ego]], [[Doborzyński Dobiesław Witold|Dobiesława Witolda Doborzyńskiego]], [[Dobrowolski Kazimierz|Kazimierza Dobrowolskiego]], [[Dobrowolski Tadeusz Wincenty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Tadeusza Wincentego Dobrowolski</span>ego]], [[Drozdowski Jerzy|Jerzego Drozdowskiego]], [[Dziewoński Karol|Karola Dziewońskiego]], [[Dziurzyński Tadeusz|Tadeusza Dziurzyńskiego]], [[Estreicher Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Estreicher</span>a]], [[Estreicher Tadeusz|Tadeusza Estreichera]], [[FRANČIĆ Vilim|Vilima Francica]], [[Fudakowski Józef|Józefa Fudakowskiego]], [[Garbowski Tadeusz|Tadeusza Garbowskiego]], </span><span lang="IT">[[Gatty-Kostyal Marek|Marka Gatty-Kostyala]], </span><span lang="IT">[[Gaweł Antoni|Antoniego Gawła]], [[Gąsiorowski Stanisław Jan|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Jana Gąsiorowski</span>ego]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Glemma Tadeusz|Tadeusza Glemmę]],</span> [[Gołąb Józef|Józefa Gołąba]], [[Gołąb Stanisław|Stanisława Gołąba]], [[Górski Franciszek|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Franciszka Górski</span>ego]], [[Grodziński Zygmunt|Zygmunta Grodzińskiego]], [[Gwiazdomorski Jan Maria|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Jana Marię Gwiazdomorski</span>ego]], [[Hajdukiewicz Lech Wojciech|Lecha Wojciecha Hajdukiewicza]], [[Hammer Seweryn|Seweryna Hammera]], [[Hano Józef|Józefa Hano]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Harajda Jan|Jana Harajdę]],</span> [[Harassek Stefan|Stefana Harasska]], [[Hendzel Franciszek|Franciszka Hendzela]], [[Heydel Zdzisław Adam|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Zdzisława Adama Heydel</span>a]], [[Hoborski Antoni Maria Emilian|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Antoniego Marię Emiliana Hoborski</span>ego]], [[Hołda Józef|Józefa Hołdę]], [[Hoyer Henryk Ferdynand|Henryka Ferdynanda Hoyera]], [[Jachimecki Zdzisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Zdzisława Jachimecki</span>ego]], [[Jakóbiec Juliusz|Juliusza Jakóbca]], [[Janik Stanisław|Stanisława Janika]], [[Jaskólski Stanisław|Stanisława Jaskólskiego]], [[Jeżewski Mieczysław|Mieczysława Jeżewskiego]], [[Kaczmarczyk Józef|Józefa Kaczmarczyka]], [[Kamecki Julian|Juliana Kameckiego]], [[Kamieński Bohdan|Bohdana Kamieńskiego]], [[Kamykowski Ludwik|Ludwika Kamykowskiego]], [[Kleczkowski Adam Marian|Adama Mariana Kleczkowskiego]], [[Klimecki Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Klimecki</span>ego]], [[Kocwa Aleksander|Aleksandra Kocwę]], [[Kołaczkowski Stefan|Stefana Kołaczkowskiego]], [[Komornicki Stefan Saturnin|Stefana Saturnina Komornickiego]], [[Konopczyński Władysław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Władysława Konopczyński</span>ego]], [[Korbel Stanisław|Stanisława Korbela]], [[Kostanecki Kazimierz Telesfor|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Kazimierza Telesfora Kostanecki</span>ego]], [[KOSTRZEWSKI Józef Karol|Józefa Karola Kostrzewskiego]],[[KOWALSKI Tadeusz Jan|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Tadeusza Jana Kowalski</span>ego]], [[KOZAK Jan Józef|Jana Józefa Kozaka]], [[KRUPKOWSKI Aleksander Wacław|Aleksandra Wacława Krupkowskiego]], [[KRUSZYŃSKI Tadeusz Albin|Tadeusza Albina Kruszyńskiego]], [[KRZEMIENIECKI Jan Władysław|Jana Władysława Krzemienieckiego]], [[KRZYŻANOWSKI Adam Alojzy|Adama Alojzego Krzyżanowskiego]], [[KRZYŻANOWSKI Witold|Witolda Krzyżanowskiego]], [[Kutrzeba Stanisław|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Mariana Kutrzebę</span>]], [[Lande Jerzy Władysław|Jerzego Władysława Lande]], [[Lehr Spławiński Tadeusz|Tadeusza Lehr-Spławińskiego]], [[Leja Franciszek|Franciszka Leję]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">[[Lepszy Kazimierz|Kazimierza Lepszego]],</span> [[Leszczycki Stanisław Marian|Stanisława Mariana Leszczyckiego]], [[Leśnodorski Bogusław|Bogusława Leśnodorskiego]], [[Lewkowicz Ksawery Franciszek|Ksawerego Franciszka Lewkowicza]], [[Listowski Anatol|Anatola Listowskiego]], [[Ludkiewicz Adam Julian|Adama Juliana Ludkiewicza]], [[Łoziński Paweł|Pawła Łozińskiego]], [[Łukasik Stanisław|Stanisława Łukasika]], [[Majcher Józef|Józefa Majchera]], [[Majewicz Stanisław|Stanisława Majewicza]], [[Majewski Kazimierz Wincenty|Kazimierza Wincentego Majewskiego]], [[Malaga Stanisław|Stanisława Malagę]], [[Małecki Mieczysław|Mieczysława Małeckiego]], [[Marchlewski Teodor Edward Józef|Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego]], [[Maziarski Stanisław Wincenty|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Wincentego Maziarski</span>ego]], [[Metallmann Joachim|<span style="color: windowtext; text-decoration: none">Joachima Metallmann</span>a]], [[MEYER Antoni Józef Konstanty|Antoniego Józefa Konstantego Meyera]], [[Michalski Konstanty|Konstantego Michalskiego]], [[Michalski Marian|Mariana Michalskiego]], [[Mikucki Sylwiusz|Sylwiusza Mikuckiego]], [[Mikulski Franciszek|Franciszka Mikulskiego]], [[Mikulski Józef Stanisław|Józefa Stanisława Mikulskiego]], [[Milewski Tadeusz|Tadeusza Milewskiego]], [[Miodoński Jan Józef|Jana Józefa Miodońskiego]], [[Moszew Jan|Jana Moszewa]], [[Mysłakowski Zygmunt Karol|Zygmunta Karola Mysłakowskiego]], [[NITSCH Kazimierz Ignacy|Kazimierza Ignacego Nitscha]], [[NODZYŃSKI Józef|Józefa Nodzyńskiego]], [[NOWAK Jan|Jana Nowaka]], [[Ormicki Wiktor Rudolf|Wiktora Rudolfa Ormickiego]], [[OSZACKI Aleksander|Aleksandra Oszackiego]], [[OTTMAN Włodzimierz|Włodzimierza Ottmana]], [[PAZDRO Kazimierz|Kazimierza Pazdro]], [[PIECH Kazimierz Antoni|Kazimierza Antoniego Piecha]], [[PIEKARA Arkadiusz Henryk|Arkadiusza Henryka Piekarę]], [[PIĘTKA Czesław|Czesława Piętkę]], [[PIGOŃ Stanisław|Stanisława Pigonia]], [[PIOTROWICZ Ludwik Marian|Ludwika Mariana Piotrowicza]], [[PIWARSKI Kazimierz Józef|Kazimierza Józefa Piwarskiego]], [[PRAWOCHEŃSKI Roman|Romana Prawocheńskiego]], [[PRZYBYŁKIEWICZ Zdzisław|Zdzisława Przybyłkiewicza]], [[RĘGOROWICZ Ludwik|Ludwika Ręgorowicza]], [[ROBEL Jan Zygmunt|Jana Zygmunta Robla]], [[ROGOZIŃSKI Feliks|Feliksa Rogozińskiego]], [[RÓŻAŃSKI Adam Marian Konrad|Adama Mariana Konrada Różańskiego]], [[SALAMUCHA_Jan|Jana Salamuchę]], [[SARNA_Zygmunt_Jan|Zygmunta Jana Sarnę]], [[Sawicki Stella Izydor.|Izydora Sawickiego-Stellę]], [[SCHMIDT_Stefan|Stefana Schmidta]], [[SEMKOWICZ_Władysław_Aleksander|Władysława Aleksandra Semkowicza]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Michała Mariana Siedlecki</span>ego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, [[Skowron Stanisław Teofil|Stanisława Teofila Skowrona]], <span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">Jerzego Smoleński</span>ego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Staronkę, Macieja Starzewskiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Leona Sternbach</span>a, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Supniewskiego, Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Turskiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Stanisława Urbańczyk</span>a, Leona Wachholza, Franciszka Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Witolda Wilkosza, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Włodka, Romana Wojtusiaka, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Józefa Wolski</span>ego, Władysława Woltera, Jana Zabłockiego, Feliksa Zalewskiego, Longina zawadzkiego, Adama Zechentera, Jana Zerndta, Iwana Ziłyńsky’ego, Fryderyka Zolla, Januarego Zubrzyckiego, <span style="color: windowtext; text-decoration: none">Albina Żabiński</span>ego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu Montelupich, później przeniesiono ich do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej, a następnie 9 listopada 1939 r. wywieziono do więzienia we Wrocławiu skąd 27 listopada 1939 r. zostali przetransportowani do KL Sachsenhausen.</span>
  
 
<span lang="IT">[[Arlt Fritz|Fritz Arlt]] p</span>roponował aresztowanemu w czasie „Sonderaktion Krakau” Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie z więzienia za cenę podjęcia współpracy.  
 
<span lang="IT">[[Arlt Fritz|Fritz Arlt]] p</span>roponował aresztowanemu w czasie „Sonderaktion Krakau” Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie z więzienia za cenę podjęcia współpracy.  

Aktualna wersja na dzień 08:28, 25 mar 2020

6 listopada 1939 r.

Do Krakowa przyjechał dr Erich Randt. Powierzono mu zorganizowanie Zarządu Archiwalnego, przeorganizowanego później na Dyrekcję Archiwów Generalnego Gubernatorstwa.

Dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej został mianowany Edward Kunze. Została ona natychmiast udostępniona czytelnikom niemieckim. Jako pierwsi skorzystali z niej dziennikarze „Krakauer Zeitung”.

Gestapo zamknęło i opieczętowało biblioteki krakowskie.

W sali 56 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego gestapo aresztowało profesorów zebranych na wykład SS-Obersturmbannführera Bruno Müllera „Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów”. Razem z nimi w tej Sonderaktion Krakau aresztowano profesorów Akademii Górniczej odbywających swoje zebranie w jednej z sąsiednich sal i przypadkowych interesantów, sumie 183 osoby: Józefa Archutowskiego, Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henryka Bernarda, Adama Bieleckiego, Zygmunta Bielskiego-Sariusza, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Birkenmajera, Andrzeja Bolewskiego, Arnolda Bollanda, Janusza Borkowskiego (studenta III roku prawa), Franciszka Bossowskiego, Mieczysława Brożka, Eugeniusza Brzezickiego, Witolda Budryka, Kazimierza Bulasa, Antoniego Bystrzonowskiego, Edwarda Chodzickiego, Edmunda Chromińskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Ciechanowskiego, Stefana Czarnockiego, Iwana Czopiwskiego-Feszczenko, Mikołaja Czyżewskiego, Józefa Dadaka (nauczyciela gimnazjalnego), Romana Dawidowskiego, Jana Konstantego Dąbrowskiego, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Tadeusza Wincentego Dobrowolskiego, Jerzego Drozdowskiego, Karola Dziewońskiego, Tadeusza Dziurzyńskiego, Stanisława Estreichera, Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Józefa Fudakowskiego, Tadeusza Garbowskiego, Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Tadeusza Glemmę, Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba, Franciszka Górskiego, Zygmunta Grodzińskiego, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Seweryna Hammera, Józefa Hano, Jana Harajdę, Stefana Harasska, Franciszka Hendzela, Zdzisława Adama Heydela, Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Zdzisława Jachimeckiego, Juliusza Jakóbca, Stanisława Janika, Stanisława Jaskólskiego, Mieczysława Jeżewskiego, Józefa Kaczmarczyka, Juliana Kameckiego, Bohdana Kamieńskiego, Ludwika Kamykowskiego, Adama Mariana Kleczkowskiego, Stanisława Klimeckiego, Aleksandra Kocwę, Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego, Stanisława Korbela, Kazimierza Telesfora Kostaneckiego, Józefa Karola Kostrzewskiego,Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka, Aleksandra Wacława Krupkowskiego, Tadeusza Albina Kruszyńskiego, Jana Władysława Krzemienieckiego, Adama Alojzego Krzyżanowskiego, Witolda Krzyżanowskiego, Stanisława Mariana Kutrzebę, Jerzego Władysława Lande, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego, Stanisława Mariana Leszczyckiego, Bogusława Leśnodorskiego, Ksawerego Franciszka Lewkowicza, Anatola Listowskiego, Adama Juliana Ludkiewicza, Pawła Łozińskiego, Stanisława Łukasika, Józefa Majchera, Stanisława Majewicza, Kazimierza Wincentego Majewskiego, Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego, Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera, Konstantego Michalskiego, Mariana Michalskiego, Sylwiusza Mikuckiego, Franciszka Mikulskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego, Tadeusza Milewskiego, Jana Józefa Miodońskiego, Jana Moszewa, Zygmunta Karola Mysłakowskiego, Kazimierza Ignacego Nitscha, Józefa Nodzyńskiego, Jana Nowaka, Wiktora Rudolfa Ormickiego, Aleksandra Oszackiego, Włodzimierza Ottmana, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę, Czesława Piętkę, Stanisława Pigonia, Ludwika Mariana Piotrowicza, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Romana Prawocheńskiego, Zdzisława Przybyłkiewicza, Ludwika Ręgorowicza, Jana Zygmunta Robla, Feliksa Rogozińskiego, Adama Mariana Konrada Różańskiego, Jana Salamuchę, Zygmunta Jana Sarnę, Izydora Sawickiego-Stellę, Stefana Schmidta, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, Stanisława Teofila Skowrona, Jerzego Smoleńskiego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Staronkę, Macieja Starzewskiego, Leona Sternbacha, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Supniewskiego, Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Turskiego, Stanisława Urbańczyka, Leona Wachholza, Franciszka Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Witolda Wilkosza, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Włodka, Romana Wojtusiaka, Józefa Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Zabłockiego, Feliksa Zalewskiego, Longina zawadzkiego, Adama Zechentera, Jana Zerndta, Iwana Ziłyńsky’ego, Fryderyka Zolla, Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu Montelupich, później przeniesiono ich do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej, a następnie 9 listopada 1939 r. wywieziono do więzienia we Wrocławiu skąd 27 listopada 1939 r. zostali przetransportowani do KL Sachsenhausen.

Fritz Arlt proponował aresztowanemu w czasie „Sonderaktion Krakau” Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie z więzienia za cenę podjęcia współpracy.

Został aresztowany prezydent Krakowa Stanisław Klimecki. Wywieziono go do KL Sachsenhausen, skąd został zwolniony 10 lutego 1940 r.

Z pracy w krakowskim szpitalu im. Gabriela Narutowicza zwolniono 24 osoby spośród polskiego personelu.

Przewodnictwo Tymczasowej Komisji Szkolnej po aresztowanym Tadeuszu Lehr-Spławińskim objął Julian Waga.