Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W kwietniu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Gestapo przejęło od Schupo zarząd więzienia Montelupich w Krakowie.

W czasie akcji terrorystycznej przeciwko ukrywajacym się oficerem rezerwy został aresztowany Dobiesław Witold Doborzyński. Wywieziono go do KL Auschwitz.

W krakowskim getcie zarejestrowano 5034 zamieszkujących je mężczyzn i 5839 kobiet i dzieci.

Ksiądz Ferdynand Machay był wzywany na ul. Pomorską 2 do Paula Sieberta w sprawie kazania „O wierności”, po rozmowie ostrzegawczej został zwolniony.

W Tęgoborzy został aresztowany Mieczysław Kuczyński "Kacabaj" z komendy Szarych Szeregów w Nowym Sączu.

Chełchowska "Iroczka" była przesłuchiwana przez Heinricha Hamanna w nowosądeckim gestapo.

Po wyjeździe spowodowanym falą aresztowań w Komendzie Obszaru Krakowsko-Śląskiego Związku Walki Zbrojnej pułkownika Tadeusza Mariana Komorowskiego "Korczak" z Krakowa do Sieborowic (towarzyszył mu porucznik Leon Krzeczunowicz "Roland") Julian Filipowicz "Róg" został najpierw p. o., a potem Komendantem Obszaru Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej.

Do Warszawy przeniesiono byłego dowódcę Podokręgu Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej w Krakowie kapitana Tadeusza Naturalistę "Jaszcz".

Stanisław Czapkiewicz, zastępca komendanta Obwodu Brzesko Związku Walki Zbrojnej zagrozony aresztowaniem opuścił teren Obwodu.

Mieczysław Bobrowski jako przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość współpracował z Teresą Lasocką i Adamem Rysiewiczem, przekazując materiały dotyczące KL Auschwitz - Birkena

Zygmunt Bocian uprzedzony grypsem z Montelupich o zdekonspirowaniu go przez człowieka przekazującego mu pieniądze z Paryża, przeniósł się do Sandomierza (wg części źródeł mieszkał tam od października 1939 r.).

Po aresztowaniu Józefa Cyrankiewicza wrócił do Krakowa Adam Rysiewicz. Został II sekretarzem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość, niedługo później wszedł do Kierownictwa Walki  Cywilnej.

Henryk Jarosz "Swen" przejął stanowisko komendanta Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł”, a Stanisław Oczkowicz „Sęp” został jego zastępcą (wg innego źródła miało to miejsce już w grudniu 1940 r. co jest raczej niemozliwe ponieważ wówczas w niemieckiej niewoli)

Do KL Auschwitz przywieziono z Warszawy Tomasza Sobańskiego.

W dziale Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami krakowskiej Rady Głównej Opiekuńczej podjął pracę Wincenty Hein.