Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lipcu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Zbiegły z więzienia major Józef Prus "Adolf" został ponownie aresztowany.

Została aresztowana i osadzona w więzieniu Montelupich Zofia Kurdziel.

Wywieziono do KL Auschwitz aresztowanego 9 kwietnia 1941 r. Jakuba Plezię, profesora gimnazjalnego, działacza konspiracyjnego Towarzystwa Nauczycieli Szkól Wyższych i współorganizatora konspiracyjnego harcerstwa w Krakowie. Zmarł w obozie 30 września 1941 r.

Przeniesiono z zakopiańskiej siedziby gestapo w "Palace" Józefę Machay-Mikę z zapaleniem płuc ponownie do Krakowa, gdzie była leczona w szpitalu św. Łazarza. Jej męża Emila wywieziono do KL Auschwitz.

W KL Auschwitz rozstrzelano Karola Karwata. Wg innego źródła miało to miejsce 5 listopada 1941 r. lub 15 listopada 1941 r.

Antonina Piątkowska na korytarzu więzienia Montelupich rzuciła się na strażnika Aloisa (Brunona?) Lucasa z okrzykiem „won świnie niemieckie z Polski” .

Zastępcą dowódcy Oddziału Partyzanckiego "Śmiały" w składzie Zgrupowania Partyzanckiego "Kamiennik" na Łysinie został podchorąży Eligiusz Zbigniew Wayda "Słoneczko"

Stanisław Józef Rączkowski "Stach" został odwołany ze stanowiska wizytatora Kwatery Głównej Szarych Szeregów w Krakowie i wyjechał do Warszawy.

Z Konfederacji Zbrojnej do Związku Walki Zbrojnej w miechowskiem przeszedł Julian Piwowarski "Stachiewicz".

Henryk Jarosz "Swen" przeszedł do nowoutworzonej Kompanii Dozorowania im. generała Władysława Sikorskiego na stanowisko jej komendanta wojskowego.Razem z nim preszedł Norbert Michta, objął stanowisko zastępcy komendanta Kompanii i szefa propagandy.

Latem w Krakowie Jan Szumiec założył młodzieżową organizację komunistyczną Związek Walki Wyzwoleńczej.