Z Małopolska w II Wojnie Światowej

We wrześniu 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Do KL Flossenburg został wywieziony żołnierz Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Józef Baster „Rak”. Był  aresztowany 5 czerwca 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie. Z więzienia Montelupich zwolniono go z braku dowodów winy i uznanego za psychicznie chorego 15 sierpnia 1940 r. Był aresztowany 6 sierpnia 1944 r. po raz drugi, wraz z matką Kunegundą,. Ponownie osadzono go w więzieniu Montelupich. W czasie śledztwa był torturowany, wieszano go za skute ręce na drzwiach przy ul. Pomorskiej 2, duszono maską przeciwgazową. Zbiegł z obozu 27 października 1944 r. Po powrocie do Krakowa w listopadzie 1944 r. nadal działał w Kedywie.

Gubernator Generalny Hans Frank konferował z działaczami Rady Głównej Opiekuńczej i polskimi czynnikami społecznymi na temat możliwości kapitulacji powstania warszawskiego na określonych warunkach, ale w tym samym czasie żądał likwidacji wszystkich powstańców warszawskich.

Gestapo aresztowało komendanta Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej pułkownika dyplomowanego Edwarda Godlewskiego „Garda”. Na stanowisku zastąpił go pułkownik dyplomowany Przemysław Nakonecznikoff-Klukowski „Kruk II”.

Na dziecińcu krakowskiego więzienia Montelupich strzażnik zastrzelił, rzekomo w czasie proby ucieczki, aresztowaną w sierpniu 1944 r. Zofię Carnelli-Jasieńską „Ina”, żołnierza Kedywu Armii Krajowej. (Inne źródła podają, że miało to miejsce w październiku 1944 r.).

Do KL Flossenburg wywieziono Józefa Bastera "Rak" i Edwarda Czarneckiego "Murzyn. Zbiegli z obozu 27 października 1944 r.

Z Krakowa zniknął konfident Maurycy Diamand. Wg sprzecznych informacji został zastrzelony w więzieniu Montelupich przez Heinricha Hamanna lub wyjechał do Wiednia.

W połowie miesiąca rozpoczęto w Krakowie przygotowania do obrony miasta: budynki wojskowe zabezpieczono kozłami z drutem kolczastym, zamurowano parterowe okna Poczty Głównej, przy Starym Teatrze zbudowano dwa schrony bojowe ryglujące ogniem Planty od strony dworca, schron bojowy przy ul. Sienkiewicza 9 z polem ostrzału na aleje Trzech Wieszczów, schron bojowy przy ul. Łobzowskiej 22, trzy schrony bojowe broniące dostępu do Dyrekcji Poczty przy ul. Wielopole 1.

Luftwaffe, obawiając się zbombardowania lotnisk w Czyżynach i Rakowicach, przystąpiła do budowy lotnisk zapasowych na krakowskich Błoniach, u wylotu ul. Dietla na bulwar nad Wisłą i w Bronowicach.

Za zezwoleniem władz okupacyjnych zaczęło się ukazywać polskojęzyczne pismo informacyjne Na szańcach, adresowane do robotników budujących wokół Krakowa umocnienia.

Zarządzeniem władz okupacyjnych wprowadzono 60 godzinny tydzień pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i zakładach rzemieślniczych.

Heinrich Hamann prowadził we wdworze w Mierzeniu negocjacje z komendantem Obwodu Myslenice Armii Krajowej Wincentym Horodyńskim "Kościesza".

3. kompania Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” porucznika Maksymiliana Klinickiego "Wierzba" z początkiem miesiąca wyruszyła z lasów sancygniowskich na pomoc powstaniu warszawskiemu.

Samodzielny Batalion Partyzancki "Skała" Armii Krajowej ruszył z lasów sancygniowskich na pomoc powstaniu warszawskiemu.

Inspektorem dywersji Armii Krajowej w Krakowie ponownie został cichociemny kapitan Ryszard Nuszkiewicz "Powolny".

Komendant Obwodu Myślenice Armii Krajowej Wincenty Horodyński "Kościesza" konferował z Heinrichem Hamannem w Mierzeniu. Po tej konferencji odebrano mu stanowisko i przekazano je kapitanowi Karolowi Piskorowi "Kornel" dotychczasowemu dowódcy oddziału partyzanckiego "Kamiennik".

Tadeusz Franiszyn "Jagoda" wrócił do Krakowa (po 3 a przed 25 września 1944 r.) ze Zgrupowania "Kamiennik" Armi Krajowej

Ukazał się pierwszy numer KRN, organu konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, redagowanego przez Zygmunta Piechno „Szwagier”.

Józef Adamczyk I "Okrzeja" przestał być oficerem broni Placówki Pilzno i oficerem broni Obwodu Dębica Armii Krajowej. Pozostawał na tym stanowisku w Placówce od lipca 1943 r, a w Obwodzie od czerwca 1944 r.

Eugeniusz Dąbrowski "Genek" został awansowany na stopień porucznika.

Patrol z oddziału Batalionów Chłopskich "Sablik" Kazimierza Wątróbskiego „Sęp” dowodzony przez Romana Kostrzewę „Paź" zabił w dworze T. Pękosia Niemca (strzelał Tadeusz Sękowski "Prawda"), a pięciu innych rozbroił.

NKWD zarekwirowało drukarnię Armii Krajowej w Honiach, na której był drukowany „Czyn”.

Kazimierz Człowiekowski "Niemsta" został aresztowany przez NKWD i osadzony na Zamku w Rzeszowie.

Józef Blak pertraktował z Adamem Stabrawą w sprawie współdziałania Armii Ludowej z Armią Krajową.

Major Afanasij Gładilin "Grisza"w okupowanej Polsce (w Małopolsce?) dowodził oddziałem "Wietier".

Sowiecki oddział rajdowy Piotra Tichonowa przeszedł na pewien czas z nowosądeckiegow rejon Morawskiej Ostrawy.