Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W czerwcu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Majora dr Aloisa Schertlera odwołano ze stanowiska szefa żandarmerii Dystryktu Krakowskiego.

SS-Oberführera Hansa Schwendlera odwołano ze stanowiska Dowódcy SS i policji dystryktu krakowskiego, które piastował od 1940 r.

Komendantem żandarmerii dystryktu krakowskiego mianowano majora żandarmerii Josefa Pelzla.

Gestapo przeprowadziło rewizję w bloku przy ul. Parkowej 15 w Krakowie zamieszkałym w większości przez przedwojennych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Aresztowano Rudolfa Batora, Jana Czekańskiego, Kuciela, Stawosza, Piotra Wronę.

Dr Józef Daniel Garbień rozpoczął sprawowanie funkcji lekarza w więzieniu Montelupich.

Pułkownik dyplomowany Zygmunt Miłkowski "Wrzos" został ponownie mianowany na stanowisko komendanta Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej. (wg. innych źródeł miało to miejsce w sierpniu 1941 r.)

Inspektorem Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej (a potem Armii Krajowej) Kraków został Wojciech Wayda "Odwet".

Bojówka Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość przeprowadziła w nieudaną akcję na niemieckie garaże przy ulicy Kamiennej. Uczestnikiem akcji był m.in. Józef Proficz "Czarny".

Członkiem kadrowej Placówki Obwodowej Konfederacji Tatrzańskiej w Waksmundzie został Józef Kuraś „Orzeł”

Harcmistrz Eugeniusz Fik "Osk" uczestniczył w odbudowie kontaktów organizacyjnych po fali aresztowań w Krakowie. Był wówczas zastępcą komendanta Chorągwi Krakowskiej Szarych Szeregów.

Szymon Dudek "Wrzos" zakładał Bataliony Chłopskie w gminie Nieszków pow. miechowski