Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W marcu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W jednej z krakowskich restauracji został aresztowany major Władysław Cyga "Kozak". Znaleziono przy nim notatki dekonspirujące lokale Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej w Krakowie. Dla niepoznaki został zwolniony 3 kwietnia 1941 r.

Został aresztowany komendant Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej Julian Filipowicz "Róg". Osadzono go w więzieniu Montelupich.

Były wojewoda Jarocki, emisariusz centrali Obozu Polski Walczącej w Budapeszcie przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa i został aresztowany.

SS-Oberscharführer Egon Christiansen został ranny w szyję w czasie strzelaniny przy próbie aresztowania Jerzego Karwata „Kryński”. Część źródeł podaje, że miało to miejsce 20 maja 1941 r.

W czasie przesłuchania Antoniny Florentyny Gembkówny "Bronka" w nowosądeckim więzieniu Heinrich Hamann i Johan Gorka połamali jej ręce i kręgosłup. Została sparaliżowana.

Trzecim z kolei komendantem Obwodu Związku Walki Zbrojnej Kraków-Miasto został major Franciszek Rekucki. Funkcję piastował do aresztowania 31 maja 1943 r.

W czasie strzelaniny na granicy węgiersko-słowackiej w rejonie Koszyc został ciężko ranny Konstanty Klemens Gucwa "Góral". Z dokumentami na nazwisko Adam Oprhal aresztowano go i umieszczono w koszyckim szpitalu gdzie zmarł.

Ferdynand Arczyński zorganizował na Woli Justowskiej w Krakowie konspiracyjną drukarnię Stronnictwa Demokratycznego.