Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W styczniu 1940 r. w Małopolsce:

1'  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31'

Komenda Sipo i SD Dystryktu Krakowskiego została zreorganizowana. Utworzono wydziały: I – Organizacyjno-administracyjny, II – Służby Bezpieczeństwa, III – Gestapo, IV – Policji Kryminalnej.

SS-Sturmbahnführer dr Ludwig Hahn został mianowany komendantem Sipo i SD Dystryktu Krakowskiego.

Do krakowskiego Gestapo przeniesiono Kurta Reinholda Heinemeyera.

W KL Sachsenhausen zmarł profesor Akademii Górniczej Władysław Takliński, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.

Aresztowano 15 braci albertynów w Krakowie.

Przez Kraków wywieziono na roboty do Rzeszy 2627 osób.

Krakowskie kina „Adria” i „Atlantic” przeznaczono „tylko dla Niemców”.

Ksiądz Józef Zator-Przytocki przybył z Biegonic przez Nowy Sącz do Krakowa.

Na Węgry przeszedł zagrożony aresztowaniem pułkownik Adam Epler "Kobyliński".

Komendantem Lwowa (miasta? Obwodu?) z ramienia Związku Walki Zbrojnej został Bolesław Ostrowski "Bolko".

Stanowisko zastępcy Komendanta Okupacji Niemieckiej Związku Walki Zbrojnej objął pułkownik Tadeusz Marian Komorowski "Korczak", jednocześnie został  komendantem Obszaru nr 4 Krakowsko Śląskiego Związku Walki Zbrojnej (inne źródła przesuwają datę na luty 1940 r.).

Julian Filipowicz "Róg" przekształcił Okręg Służby Zwycięstwu Polski w Okręg Związku Walki Zbrojnej.

Florian Marciniak "Szary", Naczelnik Szarych Szeregów, w czasie odprawy w krakowskim mieszkaniu Tadeusza Jerzego Wąsowicza podporządkował Krakowską Chorągiew Szarych Szeregów Głównej Kwaterze Szarych Szeregów w Warszawie. Wg Czesława Skrobeckiego wyłączył Szare Szeregi z Organizacji Orła Białego przenosząc je do Związku Walki Zbrojnej – w rzeczywistości nigdy nie były one częścią ani Organizacji Orła Białego ani Związku Walki Zbrojnej.

Z Organizacji Orła Białego do Szarych Szeregów przeszedł Stanisław Okoń "Okulicz".

Działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego utworzyli w Krakowie komórkę Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zajmującej się dokształcaniem nauczycieli i pomocą materialną dla tego środowiska. Przewodniczącym Zarządu Okręgowego został Roman Serkowski, a członkami Franciszek Inglot, Ignacy Jakubiec, Henryk Schlenker i Władysław Wiśniewski.

Konspiracyjna grupa „Silesia” weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Jej organ „Głos Ludu” został przemianowany na „Głos Wsi”.

Ferdynand Arczyński zainicjował wydawanie konspiracyjnego "Dziennika Polskiego".

Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej zorganizował komórkę legalizacyjną wyrabiającą metryki urodzenia i inne dokumenty potrzebne dla ludzi ukrywających się przed okupantem. Pracowali w niej: Mieczysław Bobrowski i Stefan Towpasz, później dołączyli Tadeusz Bilewicz, Lucjan Motyka, Jadwiga Ruszkowska (Osiekówna) i Władysław Wójcik.

Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej zorganizował pomoc medyczną dla ludzi ukrywających się przed okupantem. Pracowali w niej lekarze: Henryk Biernacki, Janina Kulig, Zygmunt Kulig, Elżbieta Liwszyc, Stanisław Liwszyc, Helena Szlapak.

W Krakowie utworzono dwa zespoły bojowe (porucznika Aleksandra Bugajskiego „Halny” i kapitana Tadeusza Naturalisty „Jaszcz”) Służby Zwycięstwu Polski, w kwietniu 1940 r. weszły one w skład Związku Odwetu.

Do Krakowa ze Lwowa przez zieloną granicę wrócił Stanisław Cekiera (wg części źródeł już od 11 listopada 1939 r. był członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość)