Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1940 r. w Małopolsce:

Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Dowódcą SS i policji dystryktu krakowskiego został SS-Oberführer Hans Schwendler. Ze stanowiska odwołano go w czerwcu 1941 r.

Komendantem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego został SS-Obersturmführer dr Max Grosskopf. Ze stanowiska odwołano go we wrześniu 1943 r.

Komendantem Policji Porządkowej dystryktu krakowskiego został pułkownik policji Richard Gassler.

Kierownikiem Wydziału IV (Gestapo) Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego został SS-Sturmbannführer i radca kryminalny Johan Kraus. Ze stanowiska odwołano go w lipcu 1943 r. Powrócił na nie jesienią 1943 r. Ostatecznie odszedł w styczniu 1945 r.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 18791 kobiet.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 47602 mężczyzn.

Za ukrywanie oficera Wojska Polskiego została w Krakowie aresztowana wraz z siostrą Krystyna Aleksandrowicz.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 15297 razy.

Ferdynand Arczyński „Marek” zorganizował konspiracyjne Stronnictwo Demokratyczne. Jego prezesem został Albin Jura.

Utworzono Okręgowe Biuro Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej w Krakowie.

Zorganizowano sześćset osobową Wojskową Służbę Ochrony Powstania [?] podległą Komendzie Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Jej dowódcą został major Ryszard Ludwikowski „Parandowski”, zastępcą dowódcy kapitan Józef Zwierkowski „Józek”.

Powstał Okręg Krakowski konspiracyjnej Komendy Obrońców Polski.

Emil Dorynek założył Polską Organizację Bojową. Później weszła ona w skład Wojskowej Grupy.

Jesienią rozpoczęła działalność Okręgowa Komisja Oświaty i Kultury Delegatury Rządu. Potocznie nazywano ją Okręgowym Biurem Szkolnym. Kierownikiem biura był Jan Smoleń, a członkami Piotr Adamski, Bronisław chrzan, Tadeusz Furman, Włodzimierz Gałecki, Ignacy Jakubiec, Adolf Malak, Jan Masior, Jan Rassak, Karol Starmach, Karol Ziarno.

Przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym im. H. Kołłątaja powstał tajny ośrodek szkoły średniej nr 12.

Z inicjatywy Towarzystwa Ziem Zachodnich powstał tajny ośrodek szkoły średniej nr 17 dla młodzieży wysiedlonej z ziem wcielonych do Rzeszy.

Księdza profesora Konstantego Michalskiego wybrano na członka Papieskiej Akademii św. Tomasza w Rzymie.