Z Małopolska w II Wojnie Światowej

We wrześniu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Dr Józef Daniel Garbień zakończył sprawowanie funkcji lekarza w więzieniu Montelupich.

Stanowisko Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Krakau (Pełnomocnik szefa dystryktu dla miasta Krakowa) przemianowano ponownie na Stadthauptmann in Krakau (Starosta Miejski w Krakowie).

Do KL Ravensbrück wywieziono Paulinę Karwat, aresztowaną 20 maja 1941 r. w jej mieszkaniu przy ul. Rymarskiej.

Do dyspozycji komendanta Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej przydzielono podporucznika Tadeusza Mazurkiewicza "Boruta".